Gørløse Vandværk

Tilbagestrømssikring

VI SKAL SIKRE VORT VAND

Tilbagestrømssikring 


Læs om tilbagestrømssikring

Gørløse Vandværk producerer vand som er en fødevare

Tilbagestrømsikring af vand installationer er et lovkrav

Gørløse Vandværk har fokus på dette område i

Der vil blive tilbudt forskellige løsninger

Den indbyggede kontraventil i vandmåler er ikke kontrollerbar.

Som minimumskrav forlanger Gørløse Vandværk  kategori 2 (alm husstande)

Øvrige forbrugere er underlagt strengere krav

Det er vigtigt at din egen  VVS installatør  følger lovgivningen

Rørcenteranvisning  015

DS / EN 1717

Lovgivning  :  Bygningsreglementet afsnit 8.4.2.1

stk 3 

Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevands installationen , skal  der monteres et tilbagestrømsikring på fordeler ledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning

stk 4

Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand og vand, der er tappet ved et tapsted , ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen.


Ny side

Gørløse Vandværk er med i Grundvandssamarbejdet, det er næsten alle vandværker  i Hillerød kommune der er med i dette samarbejde.

Der betales via vandafgiften, og det er i år 10 øre per udpumpet  3m  vi indbetaler.

Kontakt


Drift vandværk & ledningsnet
Frank Christiansen
Gammel Engvej 8a
Mobil: 2073 0990
vandkasserer@live.dk

 
Regnskab
Ditte Jakobsen
Gammel Engvej 8a
Mobil: 2061 9520
 
Formand
Bent Andersen
Violvej 8
Mobil: 2943 1710

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies