Gørløse Vandværk

Ved udskiftning af vandmåler i Gørløse

Der stilles store krav til de vandmålere, der er opsat hos vores kunder. Forbruget skal kunne måles og afregnes helt nøjagtigt. Måleren skal som udgangspunkt udskiftes mindst hver 6 år.

Vi mangler ca 80 af den gamle type målere at få udskiftet, det forventer vi sker 2018 således at alle målere i Gørløse vil være elektroniske med fjernaflæsning.

 


Vi har lånt denne lille video af HOFOR, der fint beskriver hvordan udskiftningen af vandmålere foregår og hvad du skal være opmærksom på. Bemærk dog, at der kan forekomme små forskelle i forhold til vores regler og procedurer. Læs derfor også nedenstående.

 Information og bekendtgørelse for målerteknisk kontrol

 

Hvad skal du huske, inden vi kommer?

  • Der skal være fri adgang til vandmåleren
    Ryd op foran vandmåleren, så vor VVS'er kan komme til uden at beskadie nogle af dine ejendele eller øvrige installationer.
  • Tjek for tæring og rust på rørene
  • Sørg for, at der kan lukkes for vandet (tjek afspærringshanerne)

Hvis der ikke kan lukkes for vandet, eller er der tæring/rust på rørene, skal du kontakte et VVS-firma, som kan udbedre fejlen, inden vi kommer.


Ny side

Gørløse Vandværk er med i Grundvandssamarbejdet, det er næsten alle vandværker  i Hillerød kommune der er med i dette samarbejde.

Der betales via vandafgiften, og det er i år 10 øre per udpumpet  3m  vi indbetaler.

Kontakt


Drift vandværk & ledningsnet
Frank Christiansen
Gammel Engvej 8a
Mobil: 2073 0990
vandkasserer@live.dk

 
Regnskab
Ditte Jakobsen
Gammel Engvej 8a
Mobil: 2061 9520
 
Formand
Bent Andersen
Violvej 8
Mobil: 2943 1710

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies