Gørløse Vandværk

Gørløse Vandværk I/S  er medlem af Grundvandssamarbejdet I/S  i Hillerød Kommune.

Grundvandssamarbejdet er en frivillig forening af vandværker i Hillerød Kommune

Formålet med Grundvandssamarbejdet er at sikre og forbedre grundvandet, være med til  at forhindre forurening siver ned i vore grundvandsmagasiner.

Grundvandssamarbejdet støtter økonomisk lukning af vandboringer der ikke er i drift mere , der er dog et regelsæt der skal overholdes før der kan gives tilsagn om støtte.

Der indbetales et fast biddrag på 10 øre  per oppumpet  3m til en pulje. det blivet ialt til ca  600.000- på årsbasis

Har Du en boring der skal lukkes kontakt vandværket, som derefter kontakter  vor konsulent  samt styregruppen

Der gives endvidere støtte til andre relevante formål som kan være med til på den ene eller anden måde sikre grundvandet.

 

 


Kontakt


Drift vandværk & ledningsnet

 
Regnskab

 
Formand

Thorkil Ambrosen
Rosenvej 6
3330 Gørløse
40312115

 

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies