Gørløse Vandværk

Nyheder


05-07-2018

Vi anmoder om at I alle sparer på vandet

Vi er desværre nu i den situation, at vores grundvandsspejl falder i vore boringer. Altså, vi bruger mere vand end boringen løbende kan levere. Det er ikke kritisk lige nu, men det kan det blive, hvis vi ikke reagerer.
Derfor beder vi alle om at bruge vand med største omtanke og spare alle de steder det måtte være muligt!
Vi anmoder om, at man undgår havevanding med slange og hvis man vander på anden måde, da at være yderst restriktiv.
Vi beklager at det er blevet sådan, men så længe tørken generer os, tvinges vi til at bede om jeres forståelse og medvirken for at undgå, at vi ender i en kritisk situation.
Gørløse den 5. juli 2018
Bestyrelsen


04-07-2018

Til alle vandforbrugere der får vand fra Gørløse Vandværk

Den nye bestyrelse vil gerne her takke for den forståelse der har været i forhold til forskellige administrative sager, der ikke helt har kørt, som I skulle forvente, men hvor årsagen har været praktiske problemer som følge af udskiftningen af en hel bestyrelse i et hug. Tak for jeres tålmodighed og forståelse!
Vi er derfor glade for, at vi nu kan oplyse, at det væsentlige omkring skiftet er på plads, selv om der fortsat udestår nogle enkelte ting.
Vi har besluttet, at det er Ullerød Vandværk, der ud fra deres vandkontor, fremover skal varetage væsentlige dele af vores administration, herunder opdatering af hjemmesiden, men selvfølgelig i tæt samarbejde med os.
På hjemmesiden håber vi, at vi kan holde jer orienteret om væsentlige forhold, ligesom vi her vil have forskellige grundlæggende generelle informationer.
Under bestyrelsen kan I finde en nærmere beskrivelse af hvad der er sket siden udskiftningen af den gamle bestyrelse. Hvis I har spørgsmål omkring vandforsyningen, er I selvfølgelig altid meget velkomne til at tage kontakt.
Den proces vi har måttet igennem med udskiftning af bestyrelsen, har vist sig meget nødvendig når det gælder det administrative og økonomiske.
Med overdragelsen af væsentlige dele af administrationen til Vandkontoret på Ullerød Vandværk, får vi nu et par personer, der på fuldtid ikke laver andet end administration af vandværker, da de også servicerer en række andre mindre vandværker. Det giver sikkerhed for professionalisme og nogle stordriftsfordele. Men samtidig bevarer vi beslutningsretten i vores egen bestyrelse.
Det er ikke blot vort håb, men også vor sikre overbevisning, at vi herved får mærkbare besparelser på vore administrative poster.
Bestyrelsen ser sig selv som jeres forlængede arm vedr. vandforsyningen og derfor ser vi frem til en åben og god dialog med jer omkring jeres vandforsyning, både når det gælder vandkvalitet, vandpriser og det administrative.


21-03-2018

Ekstraordinær Generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Gørløse Vandværk I/S Mødet afholdes i forsamlingshuset d 17 April Kl. 19:00
Dagsorden følger asap


13-03-2018

Generalforsamling 2018

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på at der til vores kommende generalforsamling forventes hemmelig afstemning.
På dette grundlag er det nødvendigt at I som stemmeberettigede medbringer fuld legitimation.


07-03-2018

Generalforsamling

Afholdes d 20/3/2018 , i Gørløse Forsamlingshus , medet starter kl 19.00.


08-02-2018

Erantisvej

Ledningsrenovering er påbegyndt på Erantisvej , der må påregnes afbrydelser i forsyningen i perioden, arbejdet er sat til at vare ca 6 uger, afhængig af vejret.
Der ligger i dag en gammel rusten jernledning, som sidste år kostede os 2 lækager til en pris af ca 60.000.- disse omkostninger skulle vi gerne slippe for i fremtiden - vi er efterhånden igennem med udskiftning ca 95% af alle gamle jernledninger i Gørløse By . der er få ledninger af Jern - Eternit - Støbejern- hård plast tilbage som også skal skiftes.


22-01-2018

Kureholmvej Forsyningsledning

Vi er nu færdige med forsyningsledningen ud af Kureholmvej, der er lagt en 110 mm PEL ledning. Ledningen er i denne omgang kommet til no 38. Arbejdet , syntes vi er foregået planmæssigt og til aftalte priser, og Vi er godt tilfredse.


04-11-2017

Vandledninger

Nyt link til vore vandledninger, hvor der er muligheder for at se ejendoms nummer, hvem bor hvor, hvem ejer hvad , detaljer om vandledning , check din egen ledning , er placeringen forkert send os information og vi til-retter. For at se detaljer, klik først enten på " lille hus eller Info " derefter klik et sted på kort hvor du ønsker info om.
Er der behov for hjælp, skriv til kasserer@gorvand.dk


19-10-2017

Vandmåler aflæsninger

Kender Du dit målernummer - står på vandmåleren- indtast det her og se dit forbrug.


18-08-2017

Ny Forsyningsledning Kurreholmvej

Vandværket påbegynder nedlægning af ny forsyningsledning på Kurreholmvej


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815 / 95276106
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Thorkil Ambrosen
Rosenvej 6
3330 Gørløse
40312115
t.ambrosen@gmail.com

 

Regnskab
Erling Nielsen
kasserer
23418552
kontor@gorlosevand.dk 

 

Forbrugerafregning
Vandværkskontoret
c/o Ullerød Vandværk
2634 3800 / 4826 6517
kontor@gorlosevand.dk

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies